Ilustracja PL
Europejskie Centrum
Muzyki i Sztuki
Warszawa 2010